Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
...
Dramas Info - නාට්‍ය තොරතුරු
1 2 3 view all
News - ප්‍රවෘත්ති
1 2 3 view all
The Voice Teens Sri Lanka
1 2 3 view all
Movie Info - චිත්රපට තොරතුරු
1 2 3 view all
Reality Shows - රියැලිටි වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Cookery programmes ආහාර පිසින වැඩසටහන්
1 2 3 view all
LakvisionTV Italy - ලක්විෂන් ඉතාලි
1 2 3 view all
Music Programes - සංගීත වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Live Musical Shows - සජීවී ප්‍රසංග
1 2 3 view all
Comedy - විහිළු කතා
1 2 3 view all
Sinhala Hadakau හඬ කැවූ නාට්‍යය
1 2 3 view all
Political Programs - දේශපාලන වැඩසටහන්
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
53 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
49 views
view all items
From Hiru TV
Posted by LakvisionTV
25 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
47 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
51 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
205 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
130 views
view all items
From TNL
Posted by LakvisionTV
127 views
view all items
Entertaining Programes විනෝදාස්වාද
1 2 3 view all
Sports - ක්‍රීඩා
1 2 3 view all
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Divithura - දිවිතුරා
1 2 3 view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
316 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
281 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
273 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
55 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
50 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
628 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
545 views
view all items
Neela Pabalu - නීල පබළු
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
650 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1113 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1209 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1420 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1338 views
view all items
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Kiya Denna Adare Tharam - කියා දෙන්න ආදරේ තරම්
1 2 3 view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
1 2 3 view all
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Sangeethe - සංගීතේ
1 2 3 view all
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
313 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
678 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
743 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
909 views
view all items
From Derana TV
Posted by LakvisionTV
896 views
view all items
Deweni Inima - Teledrama
1 2 3 view all
TV1 Tele Drama - ටීවී1 නාට්‍යය
1 2 3 view all
Me Adarayai - Tele Drama
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
9692 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3801 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3739 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
2915 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3280 views
view all items
Astrology - ලග්න පලාපල
1 2 3 view all
MP3 Song - සිංහල සිංදු
1 2 3 view all
Complete Dramas සම්පූර්ණ ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Radio Programes - ගුවන් විදුලි වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Dharma Deshana - ධර්ම දේශනා
1 2 3 view all
Music Videos - සිංහල සිංදු වීඩියෝ
1 2 3 view all
Discussions & Documentary Edutainment
1 2 3 view all
Prema Dadayama 4 - ප්‍රේම දඩයම 4
1 2 3 view all
Sinhala Movie - සිංහල චිත්‍රපට
1 2 3 view all
Tamil Programes
1 2 3 view all
Advertisement
Ada Derana News

Speaker of Parliament Mahinda Yapa Abeywardana today (Aug 10) announced new members nominated by the Committee of Selection to serve in the Committee on Public Finance and the Committee on Parliamentary Business. MORE..

11 Aug 2022 (1:08 AM)

The Information and Communication Technology Agency (ICTA) today addressed what it called inaccurate news articles regarding the use of personal data collected to issue and manage the National Fuel Pass (NFP) system. MORE..

11 Aug 2022 (12:29 AM)

Director-General of Health Services confirmed 06 new coronavirus-related deaths for August 09. This brings the country s death toll from the pandemic to 16,603. MORE..

10 Aug 2022 (11:29 PM)

Ambassador of United States to Sri Lanka, Julie Chung today (Aug 10) called on Minister of Public Security Tiran Alles for a discussion on bilateral relations between the two counties. MORE..

10 Aug 2022 (8:59 PM)

A person has been arrested on suspicion of aiding and abetting the gunman who murdered a member of the Kotikawatte Mulleriyawa Pradeshiya Sabha. MORE..

10 Aug 2022 (8:44 PM)

The Bar Association of Sri Lanka (BASL) has written to IGP C. D. Wickremeratne drawing his attention to complaints received by BASL from its members relating to arrests and detentions being carried out without adherence to due process "in a manner akin to abductions." MORE..

10 Aug 2022 (7:33 PM)

Former Sri Lankan president Gotabaya Rajapaksa has requested entry into Thailand for a temporary stay in a second Southeast Asian country after fleeing his island nation last month amid mass protests, the Thai foreign ministry said on Wednesday. MORE..

10 Aug 2022 (7:05 PM)

There will be no rolling power interruptions on August 11 (Thursday) and August 14 (Sunday), the chairman of Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL) Janaka Ratnayake says. MORE..

10 Aug 2022 (6:26 PM)

Three fundamental rights (FR) petitions filed against the state of emergency imposed by the President, pursuant to the Public Security Ordinance, have been fixed for consideration on August 12. MORE..

10 Aug 2022 (5:33 PM)

Sri Lanka Police says that 10 suspects have been arrested with 2014 litres of petrol, 238 litres of diesel and 20 litres of kerosene during island-wide police raids carried out within yesterday (Aug. 09). MORE..

10 Aug 2022 (5:02 PM)

The Supreme Court today (August 10) extended the travel ban imposed on former Prime Minister Mahinda Rajapaksa and former Finance Minister Basil Rajapaksa until September 05, as they are named as respondents in a case filed over the country s economic crisis. MORE..

10 Aug 2022 (4:08 PM)

The Court of Appeal has ordered to dismiss a writ petition filed to revoke the Gazette notification issued by the Minister of Labour recently, declaring that the minimum daily wage of tea and rubber plantation labourers should be increased to Rs. 1, 000. MORE..

10 Aug 2022 (3:22 PM)

The Colombo Stock Exchange (CSE) showed outstanding growth today (August 10) as the All Share Price Index (ASPI) gained 206.17 points to close at 8,706.17 points. MORE..

10 Aug 2022 (3:20 PM)

Former Sri Lanka cricket captain and former MP Arjuna Ranatunga has been appointed as the chairperson of the 15-member National Sports Council to advise the sports minister on subject-related policy matters. MORE..

10 Aug 2022 (2:25 PM)

The petitioners have withdrawn four writ applications seeking an interim order the suspension of the police order calling demonstrators to vacate the Galle Face protest site. MORE..

10 Aug 2022 (2:00 PM)

The 22nd Amendment to the Constitution will be presented to the Parliament by Minister of Justice, Prisons Affairs and Constitutional Reforms Wijeyadasa Rajapakshe this morning (Aug 10). MORE..

10 Aug 2022 (1:28 PM)

Sri Lanka s ousted president, Gotabaya Rajapaksa, is expected to arrive in Thailand on Thursday, seeking temporary shelter in a second Southeast Asian country after fleeing his island nation last month amid mass protests, two sources said. MORE..

10 Aug 2022 (1:22 PM)

Sapugaskanda oil refinery will recommence work on August 15, following the arrival of a crude oil tanker on Saturday (Aug 13), Minister of Power energy Kanchana Wijesekera says. MORE..

10 Aug 2022 (12:56 PM)

The 22nd Amendment to the Constitution will be presented to the Parliament today (August 10), as decided at the party leaders meeting held last week. MORE..

10 Aug 2022 (10:11 AM)

Four people have been arrested along with 19,000 litres of hoarded diesel slated to be transported to Ampara, the Police Special Task Force (STF) says. MORE..

10 Aug 2022 (9:56 AM)

Resource : Ada Derana